• Ana Sayfa
 • Ön Söz
 • TMS Vakaları
 • Psikiyatri Nedir?
 • Psikiyatrist Kimdir?
 • Kişisel Gelişim
 • Hasta Vakaları
 • Ana Sayfa
 • Hakkında
 • T M S
 • Ruhsal Hastalıklar
 • Tedavi Çeşitleri
 • Videolar
 • Müzikle Tedavi Yöntemleri
 • Beyin Frekans Dalga Boyutları
 • Kekemelik Nedir?
 • İnsan Niçin Yalan Söyler?
 • Sevginin Nitelikleri
 • Radyasyonun Manyetik Etkisi
 • Azot Sarhoşluğu
 • Rüya Nedir?
 • Bipolar Bozukluk Nedir?
 • İletişim

 

              Erektil disfonksiyon (ED) yeterince tanınmayan ve yeterince tedavi edilmeyen bir sağlık sorunudur. Erektil disfonksiyona çok büyük bir stres ve yaşam kalitesinde azalma eşlik etmektedir.

 

              ED, yaşlanmanın normal bir parçasıdır ve diyabet, dislipidemi, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi komorbid hastalıklarla bağlantılı olabilir. ED tedavisi alanlar arasında birçok erkek mevcut tedavilerden tam olarak tatmin olmamakta ve yeni seçenekler aramaktadır. Yakında yayınlanan bir literatür sertleşme sorunu olan erkeklerin %70'inin tedavi arayışı içinde olmadığını göstermiştir. Bir araştırmada, bulgular sertleşme sorununun şiddeti, erektil disfonksiyon tedavisi ile ilgili inanışların ve toplum genelinden kaynaklanan etkilerin PDE5 inhibisyonu ile yapılacak tedavinin kullanımı ile güçlü bağları olduğunu göstermiştir.

 

              Levitra (vardenafil HCl) yeni, selektif ve potent (güçlü) PDE5 inhibitörüdür. Erektil yanıta aracılık eden izoenzim olan PDE5'e yönelik bir aktivitesi vardır ve PDE5 enzim aktivitesini sildenafilden 10 kez daha güçlü inhibe etmektedir. Levitra, ED'li erkeklerin büyük çoğunluğu için son derece etkili bir ilk basamak tedavisidir. Geniş bir hasta yelpazesinde, hatta tedavisi zor olan hasta tiplerinde bile (şiddetli ED, diyabet, hipertansiyon ve prostatektomili hastalar) etkili olması, hekimlerin bu ilacı hastalarına erektil disfonksiyonu düzelteceğine güvenerek reçete edebileceği anlamına gelmektedir. Levitra alan hastalar yüksek kalitede yanıt nedeniyle tedaviden memnun kaldıklarını bildirmişlerdir. Levitra hızla etki gösterir, ilk alışta etki eder ve çoğu hastada zaman içinde tutarlı etki gösterir.

 

              Levitra ilk basamak tedavisini güvenilirlik ve tolerabiliteyle birlikte sunmaktadır. Kinik çalışmalarda, advers etkiler nedeniyle tedaviyi bırakan erkek oranı Levitra ile %3.7, plasebo ile ise %1.4 olmuştur. Levitra kolay ve esnek dozaj olanağını sunmaktadır. Çoğu hastada önerilen başlangıç dozu 10 mg'dır ve 5, 10 ve 20 mg'lık tablet seçenekleri bulunmaktadır. Bir günde sadece bir doz alınabilir. Levitra cinsel aktiviteden yaklaşık 25-60 dakika önce alınmalıdır. Bununla birlikte ilaç cinsel aktiviteden önce 25 dakika ile 4-5 saate kadar olan bir süre boyunca herhangi bir an alınabilir. Levitra'nın etkili olması için fiziksel ve/veya psikolojik uyarı gereklidir. Levitra besinlerle birlikte ya da aç olarak alındığında etkili olmakla birlikte, çok yağlı yemekten kaçınanlarda etkisi daha hızlı başlamaktadır. Hepatik fonksiyonu bozuk olan hastalar, şiddetli renal yetersizlik bulunanlar ve yaşlı erkekler (65 yaş ve üzeri) için başlangıç dozu 5 mg olmalıdır ve doz etkinlik ve tolerabiliteye göre artırılmalıdır. Eritromisin alan hastalar 5 mg dozunu aşmamalıdır.

 

              Altta yatan kardiyovasküler hastalık nedeniyle cinsel aktivitenin önerilmediği erkeklerde, herhangi bir ED tedavisi uygulanmamalıdır (örn., stabil olmayan angina ya da şiddetli kalp yetersizliği [NYHA Class III veya IV] gibi ağır kardiyovasküler bozuklukları bulunan hastalar). PDE5 inhibitörleri nitratların hipotansif etkisini güçlendirebilir, bu nedenle Levitra'nın nitratlar ve nitrik oksid donörleriyle (örn. amil nitrat, nitrit içeren ve yasadışı olarak öfori ve cinsel uyarım için kullanılan ajanlar gibi) birlikte kullanılması kesinlikle kontrendikedir.

Sitokrom P450 (CYP) 3A4 siteminin potent inhibitörleri olan eritromisin, ketokonazol ve itrakonazol ile eş zamanlı kullanımda, maksimum LEVITRA dozu 5mg'ı aşmamalıdır. LEVITRA 200mg'dan yüksek ketokonazol ve itrakonazol dozlarıyla birlikte alınmamalıdır. CYP 3A4 sisteminin kuvvetli potent inhibitörleri olan indinavir ve ritonavir ile bile kullanımı kontrendikedir.

 

              Alfa blokörlerin ve LEVITRA'nın vazodilatör etkilerine bağlı olarak, LEVITRA'nın alfa blokörler ile aynı anda uygulanması, bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona yol açabilir. Yeni veriler elde edilinceye kadar, alfa blokörleri ile birlikte alınan maksimum LEVITRA dozu 5 mg'ı geçmemelidir. Alfa blokörün alınmasını takip eden 6 saatlik süre boyunca LEVITRA (5 mg) alınmamalıdır. Bununla birlikte, hasta alfa blokör tamsulosin alıyorsa, doz ayrımı gerekli değildir. Eş zamanlı tedaviye, ancak alfa blokör tedavisi stabil biçimde devam ediyorsa başlanmalıdır.

 

Uzm.Dr.F. Efser GÖKÇEN
Psikiyatri Uzmanıı