• Ana Sayfa
 • Ön Söz
 • TMS Vakaları
 • Psikiyatri Nedir?
 • Psikiyatrist Kimdir?
 • Kişisel Gelişim
 • Hasta Vakaları
 • Ana Sayfa
 • Hakkında
 • T M S
 • Ruhsal Hastalıklar
 • Tedavi Çeşitleri
 • Videolar
 • Müzikle Tedavi Yöntemleri
 • Beyin Frekans Dalga Boyutları
 • Kekemelik Nedir?
 • İnsan Niçin Yalan Söyler?
 • Sevginin Nitelikleri
 • Radyasyonun Manyetik Etkisi
 • Azot Sarhoşluğu
 • Rüya Nedir?
 • Bipolar Bozukluk Nedir?
 • İletişim

 

Eski Yunanca bir kelime olan “psyche” kelimesi; nefes, hayat, ruh manalarını ifade etmekte ve herkesin karşıtı olarak kullanılmaktaydı. Tıp Bilimlerinin en yenisi sayılabilecek psikiyatrideki, 20. yy da başlayan bilimsel çalışmalara göre; Beden ve Ruh bir bütündür, ayrıca insan sosyal çevresiyle vardır.

Psikiyatri, tıbbın ruhsal rahatsızlıklarını inceler. Teşhisi ve tedavisi ile ilgilenir. Bütün bu konuları kapsayan uzmanlık alanına psikiyatri denilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü; “yalnızca hastalık ya da sakatlık bulunmaması demek olmayıp, aynı zamanda BEDENSEL, RUHSAL ve SOSYAL yönlerden de tam bir iyilik durumudur” şeklinde bir tanımlama yapmaktadır. Yani bir insanın sağlıklı sayılabilmesi için hem bedenen hem ruhen sağlıklı olması gerekir.

Psikiyatri Uzmanı, insanı bir bütün olarak ele alır. Psikiyatri Uzmanı çalışmalarında; İnsan hakları evrensel beyannamesinin “ırk, din, dil, politik inanç; ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetmeden; herkese, erişilebilecek en yüksek sağlıklı olma TEMEL hakkına sahiptir” ilkesinden hareket etmek zorundadır.

            Ne var ki günümüz psikiyatristleri içerisinde RUH’un varlığını kabul etmeyip materyal düşünenler çoktur. Bütün işlevselliğin beyin tarafından yürütüldüğüne inanırlar. Beyindeki nöral bozukluk ya da hormonal bozuklukların etkisinden kaynaklanan akıl ve ruh hastalıklarının meydana geldiğine kanaat getirirler. Oysa Psikiyatri bir RUH bilimidir. RUH’un varlığına inanmayan bir RUH HEKİMİ ister istemez hastasını iyi etmek yerine belki daha da hasta edecektir.

            Biz sitemizde bütün bu konuların değerlendirilmesine de ayrıca çalışmış durumdayız. RUH’un varlığının manyetik yapısını ve bedensel etkilerini de incelemeye almış durumdayız.

             Fizikzel hastalığı olmamasına rağmen, çevresince kendine yabancılaştırılmış bir insanın yaşam kalitesindeki düzensizlik, ruhsal durumunu etkilemekte, beyin fonksiyonlarının bozulması sonucu ruhsal yönden düşünce ve davranışlarında düzensizlikle karşılaşmakta, ve bu durumun da etkisiyle fiziksel olarak ta hastalanabilmektedir.

            Pskiyatri kişilerin iç alemiyle bedenlerini bir bütün olarak değerlendirip, ruhsal yönlerini tespit eder ve ruhsal hastalıklarının nedensel teşhislerini inceler.

Uzm.Dr.F. Efser GÖKÇEN
Psikiyatri Uzmanı

 

Y A S A L   U Y A R I

             "5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"nun ilgili maddeleri gereğince, özellikle bu yazının  hakları saklı olup, telif hakkı içeren bütün içeriği izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz. Fakat; paylaşılacaksa ya da alıntı yapılacaksa  www.manyetikdunyamiz.com adresi ile Dr.F.Efser GÖKÇEN'e ait olduğunu belirtir bir dip notuyla hiç bir değişiklik yapılmaksızın yayınlanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.