• Ana Sayfa
 • Ön Söz
 • TMS Vakaları
 • Psikiyatri Nedir?
 • Psikiyatrist Kimdir?
 • Kişisel Gelişim
 • Hasta Vakaları
 • Ana Sayfa
 • Hakkında
 • T M S
 • Ruhsal Hastalıklar
 • Tedavi Çeşitleri
 • Videolar
 • Müzikle Tedavi Yöntemleri
 • Beyin Frekans Dalga Boyutları
 • Kekemelik Nedir?
 • İnsan Niçin Yalan Söyler?
 • Sevginin Nitelikleri
 • Radyasyonun Manyetik Etkisi
 • Azot Sarhoşluğu
 • Rüya Nedir?
 • Bipolar Bozukluk Nedir?
 • İletişim

 

            Elektrik ve manyetik alan tesiriyle, enerjinin dalgalar halinde taşınmasına denir. Işık, ısı dalgaları, X ışınları, radyo dalgaları, gamma ışınları, ultraviyole ışın, enfrarüj ışınların hepsi birer elektromanyetik dalgadan ibarettir. Elektromanyetik dalgaların karakteristikleri normal harmonik dalgalarda olduğu gibidir. Üç önemli karakteristikleri vardır; Frekans, periyod ve dalga boyu. Frekans, bir saniyedeki titreşim sayısıdır. Birimi Hertz Hz.dir. Periyot,  tam bir titreşim süresi, dalga boyu ise, iki dalganın tepe noktası arasındaki mesafedir. Dalga boyu ile frekansın çarpımı dalganın yayılma hızını verir.

            Hareketsiz bir elektrik yükü, etrafında daima bir elektrik alanı barındırır. Bu alan civardaki başka herhangi bir elektrik yüküne itme veya çekme şeklinde bir kuvvet tatbik eder. Hareketsiz elektrik yükü, eğer hareket ederse, etrafında manyetik alan meydana gelir ki, bu alan civardaki bir mıknatıs veya manyetik metal parçasına, manyetik olarak itme veya çekme kuvveti tatbik eder. Elektrik ve manyetik alan netice olarak elektromanyetik alan diye adlandırılır. Bir elektromanyetik alan içindeki herhangi bir değişiklik ya da  karışıklık elektromanyetik dalga olarak yayılır. Bütün dalgaların uzaydaki hızı 3.108m/s.ye çok yakındır. Işık ta bir elektromanyetik dalga, olduğundan ışık hızı bu değere eşittir.

         Elektromanyetik dalgalar basit olarak, frekans ve dalga boylarıyla karakterize edilir. Elektromanyetik spektrumdan dalgaların çeşitli özelliklerini anlamak mümkündür. Spektrumun çok küçük bir aralığını teşkil eden elektromanyetik dalgalar, gözle görülebilir. Işık oldukça önemli bir elektromanyetik dalgadır.

           Güneş ışığını prizmadan geçirerek elde edilen kırmızı-mor arası renk bandında en uç kırmızı ışığın frekansı 4.1014 Hertz, mor ışığın 8.1014 Hertz civarındadır. Dalga boyu olarak en uç kırmızı ışık 7500 Å Angstrom= 10-8 santimetre, mor ışık 3800Å civarındadır. Görünür ışık dalgalarının kırmızı ışık tarafında, dalga boyu uzunluğuna göre sırayla enfraruj kızıl ötesi ışınlar ve radyo dalgaları, mor ışık tarafında ise ultraviyole mor ötesi ışınları, röntgen ışınları, X ışınları ve gama ışınları bulunur. En uzun dalga boyu radyo dalgalarına, en kısa dalga boyu ise gama ışınlarına mahsustur. Radyo dalgalarının, dalga boyu olarak en kısası 103 µ mikron, yani 1 milimetredir. En uzun gama ışını dalga boyu ise 0,01Å dur. Dalga boyu en uzun olanın frekansı en düşük, dalga boyu en kısa olanın frekansı en yüksektir. Dolayısıyla radyo dalgaları en düşük frekansa, gama ışınları ise en yüksek frekansa sahiptir.

         Elektromanyetik dalgalar, elektromanyetik alanın uzayda yayılmasından ibarettir. Elektromanyetik alanın kaynağı, elektrik alan ve manyetik alandır. Elektromanyetik dalgaların yönü bunlar yardımıyla bulunabilir. Elektrik alan E ve manyetik alan H birbirine diktir. Elektromanyetik alan P ise, bu ikisinin meydana getirdiği düzleme diktir. Neticede üç alan birbirine dik üç vektörle gösterilebilir.

         Elektromanyetik dalgalarla ilgili ilk deneyler 19. y.y.da Henrich Hertz tarafından yapılmıştır. Maxwell tarafından ortaya konan elektromanyetik ışık teorisi, genel olarak bütün elektromanyetik dalgalara tatbik edilmiştir. Elektromanyetik dalgaların, çeşitli özellikleri, aralarındaki ilişkiler incelenerek formüle edilmiştir. Elektrostatik yükler arasındaki çekim kuvveti, manyetik maddeler arasındaki çekim kuvvetleri, bir iletkenden geçen akım ile akımın meydana getirdiği manyetik alan arasındaki ilişkiler, manyetik alan ile onun meydana getirdiği elektromotor kuvvetler arası ilişkiler, hep bu formüllere göre hesaplanmaktadır.

         Elektromanyetik dalgaların hızı, dolayısıyla dalga boyları içinden geçtikleri ortama göre değişir. Frekansları ise ortama göre değişmez. Dalga boyundan bahsedilince, boşluktaki değeri kastedilir. Boşluktaki hız C, herhangi bir ortamdaki hız da V ile gösterilirse, V= C/µK olur. Burada µ, manyetik iletkenlik, K ise ortamın dielektrik sabitidir. Benzer diğer bir ilişki ise, bir ortamdan bir ortama geçerken dalganın kırılması ve yansımasıyla ilgilidir. Dalganın normal düzleme göre geliş açısı i, kırılma açısı a ve ortamdaki hızlar V1, V2 ise, sini / sina = V1/V2 bağıntısı vardır.

         Günümüzde kullanılan radyo, televizyon, radar ve çeşitli uzaklıktan haberleşme cihazlarının hepsi, elektromanyetik dalgaların en uzun dalga boylusu olan radyo dalgalarıyla çalışır. Vericinin ürettiği dalgalar alıcının anteninde bir elektrik akımı doğurur. Bu akım yükseltilerek dalganın taşıdığı sinyal, istenen hale getirilir. Dalga boyu 1 milimetreden daha küçük olan radyo dalgalarına mikrodalga denir. Aslında enfrarüj dalgalarının da dalga boyu 1 milimetreden küçüktür. Yani mikrodalgalarla aynı karakteri taşırlar. Aralarındaki fark, mikrodalgaların elektronik yolla, enfrarüj dalgalarının ise ısıl yolla  meydana gelmesinden başka bir şey değildir.

Uzm.Dr.F. Efser GÖKÇEN
Psikiyatri Uzmanı

Y A S A L   U Y A R I

             "5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"nun ilgili maddeleri gereğince, özellikle bu yazının  hakları saklı olup, telif hakkı içeren bütün içeriği izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz. Fakat; paylaşılacaksa ya da alıntı yapılacaksa  www.manyetikdunyamiz.com adresi ile Dr.F.Efser GÖKÇEN'e ait olduğunu belirtir bir dip notuyla hiç bir değişiklik yapılmaksızın yayınlanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.